Vasten

1120 of 22 items

De toegestane redenen om het vasten te verbreken

by ikhouvanislam

Vraag: Wat zijn de toegestane redenen om het vasten te verbreken? Antwoord: De toegestane redenen om het vasten te verbreken zijn: ziekte en reizen, zoals is vermeld in de Quraan. Vanonder de andere redenen is dat een vrouw zwanger is en ze voor zichzelf en haar kind vreest (dat het vasten hen zal schaden). Een […]

Moet een persoon die voortdurend reist vasten?

by ikhouvanislam

Vraag: Ik ben een vrachtwagenchauffeur en ik rij dagelijks van stad naar stad. Val ik onder de categorie van de reiziger? Of is het verplicht voor mij om tijdens de Ramadan te vasten? Hou alstublieft rekening met het feit dat dit mijn werk gedurende het hele jaar is. Antwoord: Het vasten voor de reizende is […]

Wat moet iemand met een chronische ziekte doen in de Ramadaan?

by ikhouvanislam

Vraag: Wat is de regelgeving voor degene die zijn vasten verbreekt vanwege een ziekte die zich al gedurende een aantal jaren voordoet? Antwoord: Als de dokter beslist dat er voor hem geen hoop op genezing is – en Allah is De Genezer, het kan zijn dat de dokters beslissen dat er geen hoop op genezing […]

Mag men een tand laten verwijderen tijdens het vasten?

by ikhouvanislam

Vraag: Wat is de regelgeving betreffende het verwijderen van een tand (tijdens het vasten) aangezien er wat bloed kan worden ingeslikt? Antwoord: Als hij zijn eigen bloed inslikt, dan verbreekt dit het vasten niet in sha Allah. Maar als hij het uitstelt tot iftar aangezien er gevreesd wordt dat hij geschaad wordt, dus dit tot […]

Het overslaan van Suhur

by ikhouvanislam

Vraag:  We horen veel over de Suhoer in de gezegende maand van Ramadaan en we horen ook over de Ahadieth die in de moskee worden besproken over dat de Suhoer een zegening is. Maar soms hebben we geen eetlust voor Suhoer omwille van een late maaltijd in de nacht daardoor slaan we deze zegening over. […]

Wat is er verplicht voor de vastende?

by ikhouvanislam

Vraag: Wat moet een vastende persoon doen en wat is er verplicht voor hem? Antwoord: De vastende persoon moet zijn daden van gehoorzaamheid (aan Allah) vermeerderen en al het verbodene vermijden. Het is verplicht voor hen de verplichte daden te verrichten en zich ver te houden van de verboden zaken. Daarom moeten zij (de mannen) […]

Het vasten verbreken of het gebed eerst?

by ikhouvanislam

Vraag: De Profeet ﷺ zei: “(Er is) geen gebed bij aanwezigheid van eten.” [Muslim] Sommige mensen gebruiken deze hadieth om tijdens de Ramadaan het Maghrib gebed uit te stellen. Wat is uw adbies hierover? Antwoord: Ons advies hierover is de handeling van de Profeet ﷺ. Bij zonsondergang verbrak hij zijn vasten met verse dadels, indien […]

Is hijamah toegestaan tijdens het vasten?

by ikhouvanislam

Vraag: Wat is het oordeel over Hijamah overdag tijdens de Ramadaan? Antwoord: Het is niet toegestaan. Dit verbreekt het vasten omdat er hier een authentieke hadieth over is: “De Hajim (degene die de hijamah verricht) en de Mahjum (degene waarbij de hijamah wordt verricht) hebben hun vasten verbroken.” [Aboe Dawoed, Ibn Maajah: Sahieh verklaard door […]

Doelbewust een dag van de Ramadaan niet vasten

by ikhouvanislam

Vraag: Wat is het oordeel over iemand die een dag van de Ramadaan doelbewust nalaat en het oordeel kent? En moet hij als boetedoening twee opeenvolgende maanden vasten? Antwoord: Als hij de verplichting van het vasten in de Ramadaan ontkent is hij een ongelovige. Maar als hij de verplichting erkent maar het vasten uit luiheid […]

Natte droom tijdens het vasten

by ikhouvanislam

Vraag: Wat is er verplicht voor een man die een natte droom heeft gedurende de dag in de Ramadan? Antwoord: Er wordt niets verplicht vanwege een natte droom*. Als een man of een vrouw een natte droom heeft in de Ramadaan en hij/zij vastende is dan is er niets verplicht voor hem/haar want dit gebeurde […]