Zusters

1120 of 22 items

Beperkt de kleding van de vrouw zich tot zwart?

by ikhouvanislam

Vraag: Beperkt de voorgeschreven kleding van de vrouw zich tot de zwarte kleur? Antwoord: Het is verplicht voor de vrouw dat ze de kleding die op die van de mannen lijken vermijdt, het is overgeleverd dat Ibn ‘Abbas zei: “De Profeet ﷺ vervloekte de man die zich kleedt als de vrouw en de vrouw die […]

Is er een verschil tussen het mannen en vrouwengebed? 

by ikhouvanislam

Vraag: De Boodschapper ﷺ zei: “Bid zoals jullie mij hebben zien bidden.” [Al-Bukhaari] En datgene wat uit deze haditeh begrepen wordt is dat er geen verschil is tussen het gebed van de man en het gebed van de vrouw, niet in het staan, het zitten noch in de prostratie. Dus ik heb hier al sinds ik […]

Mag een vrouw luidop reciteren in het gebed?

by ikhouvanislam

Vraag: Is het toegestaan voor een vrouw om luidop te reciteren in de luide gebeden als ze zeker is dat er geen vreemde (niet mahram) man aanwezig is en haar kan horen? Wat is het bewijs hiervoor? Antwoord: Allah heeft het voor Zijn dienaren voorgeschreven om Fajr en de twee eerste gebedseenheden van Ishaa en […]

 Een geweldig advies van een moeder aan haar dochter die wilt trouwen

by ikhouvanislam

Umaamah de moeder van Umm Ilyas gaf haar dochter een advies voordat zij trouwde: “..Neem tien eigenschappen van me welke een voorziening en een herinnering voor jou zullen zijn: Eerste en tweede: Wees tevreden in zijn gezelschap en luister naar hem en gehoorzaam hem want tevredenheid brengt rust en het luisteren naar en het gehoorzamen […]

Moet een vrouw haar ‘Awrah bedekken voor Sujud Al-Tilawah?

by ikhouvanislam

Vraag: Is het verplicht voor een vrouw om haar hoofd, handen en voeten te bedekken bij het verrichten van Sujud Al-Tilawah (nederwerping van recitatie)? Antwoord: Het is niet verplicht om deze delen te bedekken omdat Sujud Al-Tilawah geen deel uitmaakt van het gebed volgens de meest grondige van de twee meningen van de geleerden. Sujud […]

Mogen vrouwen hoge hakken dragen?

by ikhouvanislam

Vraag: Is het toegestaan voor de vrouw om hoge hakken te dragen? Wat is het oordeel hierover? Antwoord: Het is niet toegestaan om de ongelovige of zondige vrouwen te immiteren. De oorsprong hiervan is van de joodse vrouwen. Als zij (de joodse vrouwen) vroeger, voor de islam, naar een bepaalde plek wouden gaan waar haar […]

Zorgen voor de echtgenoot

by ikhouvanislam

Vraag: Tegenwoordig horen we vaak dat de vrouw niet verplicht is om haar echtgenoot te dienen als het gaat om het koken en het wassen van kleren. Daarom zouden wij van u een woordje uitleg willen over deze zaak. Antwoord: De vrouw heeft zich nu ontwikkeld ze zorgt niet meer voor haar man. Als je […]

Mag een vrouw Quraan lezen met onbedekte haren?

by ikhouvanislam

Vraag: Is het voor de vrouw toegestaan om de Koran te lezen terwijl haar haar onbedekt is? Antwoord: Ja. Het is voor de vrouw toegestaan om de Koran te lezen terwijl haar haar onbedekt is, haar onderarmen onbedekt zijn en ook haar voeten. Omdat het voor het lezen voor de Koran geen voorwaarde is om […]

Oordeel over het epileren van de wenkbrauwen

by ikhouvanislam

Vraag: Wat is het oordeel over het trimmen van de wenkbrauwen vanuit het haar en niet vanuit de wortels? Antwoord: Het is niet toegestaan om de wenkbrauwen te epileren. Vanwege de uitspraak (van de Profeet) ﷺ: “Allah vervloekt de Naamisah en Mutanamissah.” En de Naamisah is degene die haar wenkbrauwen epileert of daar iets van […]