Mag men bidden achter een imaam die snel bidt? Is het gebed geldig als je het snel uitvoert?

Vraag:

Is het toegestaan om te bidden achter een imaam die de rust in het gebed niet bewaart (snel verricht) of niet?

Antwoord:

Het behouden van de rust in de rukoe’, het staan na de rukoe’, in de prosternatie (Sujoed) en het zitten tussen de twee prosternaties behoren tot de verplichtingen van het gebed. Wie dus de rust niet bewaart in één van deze pilaren, zijn gebed en het gebed van degene die hij leidt is ongeldig.

Het is verplicht dat degene die deze fout van de imaam opmerkt hem adviseert en leidt. Als hij het advies aanvaardt, dan behoort alle lof toe aan Allah, en anders moet men niet achter hem te bidden. Men dient dit ook te melden bij de verantwoordelijken zodat ze hem van zijn functie als imaam ontheffen en iemand anders aanstellen die het gebed uitvoert op een goede wijze.

Het permanente comité voor islamitisch onderzoek en fatawa
De tweede vraag van Fatwa Nr.1433
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be