Khawaarij

Is degene die niet oordeelt met datgene wat Allah heeft neergezonden een ongelovige?

Vraag: Is degene die niet oordeelt met datgene wat Allah heeft neergezonden een moslim of een ongelovige die vervalt in Kufr Akbar (groot ongeloof)? En worden zijn (goede) daden aanvaard? Antwoord: Allah, de Verhevene, zei: “En wie niet oordeelt met dat wat Allah heeft neergezonden, zij zijn de ongelovigen.” [Soerah…