Is degene die niet oordeelt met datgene wat Allah heeft neergezonden een ongelovige?

Vraag:

Is degene die niet oordeelt met datgene wat Allah heeft neergezonden een moslim of een ongelovige die vervalt in Kufr Akbar (groot ongeloof)? En worden zijn (goede) daden aanvaard?

Antwoord:

Allah, de Verhevene, zei:

“En wie niet oordeelt met dat wat Allah heeft neergezonden, zij zijn de ongelovigen.” [Soerah Al-Maaidah 5:44]

En Allah, de Verhevene, zei:

“En wie niet oordeelt met wat Allah heeft neergezonden, zij zijn de onrechtplegers.” [Soerah Al-Maaidah 5:45]

En Allah, de Verhevene, zei:

“En wie niet oordeelt met wat Allah heeft neergezonden, zij zijn de verdorvenen.” [Soerah Al-Maaidah 5:47]

Als hij (degene die oordeelt met iets anders dan wat Allah heeft neergezonden) dit als toegestaan verklaart en gelooft dat dit toegestaan is, dan is het groot ongeloof, groot onrecht en grote verdorvenheid welke hem uit de religie laten treden.

Maar als hij dit doet omwille van omkoperij of een ander doel, terwijl hij gelooft dat dit verboden is, is hij zondig en is hij een ongelovige die vervalt in klein ongeloof, klein onrecht en kleine verdorvenheid welke hem niet uit de religie laten treden. Zoals de geleerden hebben verduidelijkt in de Tafsier van deze genoemde verzen.

Het permanente comité voor islamitisch onderzoek en fatawa
De elfde vraag van Fatwa Nr.5741
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be