Mag een vrouw luidop reciteren in het gebed?

Vraag:

Is het toegestaan voor een vrouw om luidop te reciteren in de luide gebeden als ze zeker is dat er geen vreemde (niet mahram) man aanwezig is en haar kan horen? Wat is het bewijs hiervoor?

Antwoord:

Allah heeft het voor Zijn dienaren voorgeschreven om Fajr en de twee eerste gebedseenheden van Ishaa en Maghrib luidop te reciteren. Dit is algemeen voor mannen en vrouwen omdat de voorgeschreven islamitische wetgevingen algemeen zijn, behalve voor datgene wat specifiek voor de man of vrouw is aangegeven door een bewijs.

Allah heeft het voorgeschreven dat men luidop reciteert voor Fajr en de eerste twee gebedseenheden van Maghrib en Ishaa. Dus de vrouw ook, zij reciteert luidop om zichzelf en degenen rondom haar te begunstigen. Maar als er vreemde mannen rond haar aanwezig zijn dan is het beter dat ze niet luidop reciteert omdat de man daarmee beproefd zou kunnen worden, dus is het beter voor haar dat ze niet luidop reciteert.

En evenzo in het uitspreken van de Talbiyah tijdens Al-Hajj en Al-‘Umrah, als er vreemde mannen zijn is het beter om het niet luidop te doen en als ze het (toch) luidop doet is er geen probleem. Maar het is het beste dat het niet luidop wordt gedaan.

Shaykh ‘Abdul-‘Aziez Ibn ‘Abdillah Ibn Baz
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be
Beluister audio: