Engelen

Was de shaytaan een Engel of een Jinn?

Was de shaytaan een Engel of een Jinn?

Vraag: Behoort Iblies (shaytaan) tot de jinn of tot de Engelen? Antwoord: Iblies behoort tot de jinn en niet tot de Engelen. Allah, de Verhevene, zei: “En toen Wij tegen de Engelen zeiden: “Kniel neer voor Adam.” En zij knielden neer, behalve Iblies. Hij behoorde tot de Jinn..” [´Soerah Al-Kahf…