Aqiedah

Was de shaytaan een Engel of een Jinn?

Was de shaytaan een Engel of een Jinn?

Vraag: Behoort Iblies (shaytaan) tot de jinn of tot de Engelen? Antwoord: Iblies behoort tot de jinn en niet tot de Engelen. Allah, de Verhevene, zei: “En toen Wij tegen de Engelen zeiden: “Kniel neer voor Adam.” En zij knielden neer, behalve Iblies. Hij behoorde tot de Jinn..” [´Soerah Al-Kahf…

Mag men zweren bij de Quraan?

Mag men zweren bij de Quraan?

Vraag: Iemand beweerd dat het toegestaan is om te zweren bij de Quraan. Hij zweert bij de Mushaf (geprinte versie van de Quraan) en het kan hem niets schelen. Wij hebben hem geadviseerd maar hij aanvaardt het niet. Wat is uw opinie hierover? Antwoord: Het is toegestaan om te zweren…

Hoeveel Profeten en Boodschappers waren er?

Hoeveel Profeten en Boodschappers waren er?

Vraag: Hoeveel Profeten en Boodschappers waren er (in totaal)? Antwoord: Niemand, behalve Allah, kent hun aantal want Allah zei: “En voorzeker, Wij hebben voor jou Boodschappers gezonden. Over sommigen van hen hebben Wij jou verteld en over sommigen hebben Wij jou niet verteld.” [Soerah Ghaafir 40:78] Degenen onder hen die…