Aqiedah

110 of 41 items

Is het zoeken van hulp bij de afwezigen kufr akbar?

by ikhouvanislam

Vraag: Is het zoeken van hulp bij de afwezige 1 of de dode Kufr Akbar (groot ongeloof)? Antwoord: Ja, het zoeken van hulp bij de doden of de afwezigen is Kufr Akbar welke iemand die dit doet uit de islam laat treden, vanwege de uitspraak van Allah: “En wie naast Allah een andere god aanroept […]

Wat is de betekenis van de drie categorieën van Tawhied?

by ikhouvanislam

Vraag: Wat is de betekenis van Tawhied Ar-Ruboebiyyah (Eeinheid van de Heerschappij van Allah), Tawhied Al-Uloehiyyah (Eenheid in de aanbidding) en Tawhied Al-Asmaau Wa As-Sifaat (Eenheid in de Namen en Eigenschappen van Allah)? Antwoord: Tawhied Ar-Ruboebiyyah: dat is de eenheid van Allah in Zijn daden, zoals het scheppen, het voorzien, het laten leven, het laten […]

Is Al-Khidr uit het verhaal met Profeet Moesaa een Profeet of een vrome man?

by ikhouvanislam

Vraag: Is Al-Khidr een profeet of een vrome man? Antwoord: Het juiste (van de verschillende opinies) is dat Al-Khidr een profeet is vanwege het verhaal met Profeet Moesaa, die Allah vermeldt in Soerah Al-Kahf. Hierin wordt vermeld dat hij een boot liet zinken die behoorde aan arme vissers, hij een jongen doodde die eruitzag alsof […]

Kennen de jinn het ongeziene?

by ikhouvanislam

Vraag: Kennen de Jinn het ongeziene? We hopen op een zo spoedig mogelijk antwoord. Antwoord: Het kennen van het ongeziene is een van de uitsluitende eigenschappen van Ar-Rububiyyah (Heerschappij). Dus niemand kent het ongeziene van de hemelen en de aard, behalve Allah. Allah zei: “Bij Hem zijn de sleutels van het ongeziene. Niemand behalve Hij […]

Zal er nog een Profeet zijn of een religie komen na de islam?

by ikhouvanislam

Vraag: Zei de Profeet ﷺ dat er na hem buiten de islam andere religies zullen zijn? Antwoord: Nee, maar hij ﷺ zei echter: “Er is geen profeet na mij.” [Sahieh Al-Bukhaari 3455 en anderen] En Allah zei: “Muhammad is geen vader van één van jullie mannen, maar (hij is) de Boodschapper van Allah en de […]

Wat is het verschil tussen een Profeet en een Boodschapper?

by ikhouvanislam

Vraag: Wat is het verschil tussen een Profeet (Nabi) en een Boodschapper(Rasoel)? Antwoord: Een Nabi (profeet) is iemand waaraan Allah een wet openbaarde en niet bevolen werd om deze over te brengen aan de mensen. Een Rasoel (boodschapper) is iemand waaraan Allah een wet openbaarde en hen stuurde naar de mens om datgene wat aan […]