Manhaj

Wie zijn de geleerden?

Wie zijn de geleerden?

Wie zijn de geleerden? De geleerden zijn degenen die oproepen naar Tawhied. Zij verduidelijken dit aan de mensen, en verspreiden dit onder hen. De geleerden zijn degenen die waarschuwen tegen Shirk, dwalingen en afwijkingen in ‘Aqiedah (geloofsleer). De geleerden zijn degenen die oproepen naar de Sunnah, zij onderwijzen dit aan…

Is degene die niet oordeelt met datgene wat Allah heeft neergezonden een ongelovige?

Vraag: Is degene die niet oordeelt met datgene wat Allah heeft neergezonden een moslim of een ongelovige die vervalt in Kufr Akbar (groot ongeloof)? En worden zijn (goede) daden aanvaard? Antwoord: Allah, de Verhevene, zei: “En wie niet oordeelt met dat wat Allah heeft neergezonden, zij zijn de ongelovigen.” [Soerah…