Het slachten bij tombes en voor iemand anders dan Allah

Vraag: 

Wat is het oordeel over degene die slacht bij tombes en de bewoners hiervan vraagt om hulp en steun in het brengen van profijt en het afweren van het slechte? 

Antwoord: 

Het slachten bij tombes behoort tot Shirk Al-Akbar. En degene die dit doet is vervloekt wegens datgene wat bevestigd is van ‘Ali (Ibn Abie Taalib) dat hij zei: “De Profeet ﷺ zei: 

“Allah heeft degene die slacht voor iemand anders dan Allah vervloekt.” [Sahieh Muslim 1978] 

Het permanente comité voor islamitisch onderzoek en fatawa
De derde en vierde vraag van Fatwa Nr. 7267
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be