Boeken

5 Items

Regelgeving omtrent het reciteren van Surah Al-Kahf op vrijdag

by ikhouvanislam

Vraag: Wat is de regelgeving op vrijdag betreffende het reciteren van Surah Al-Kahf gedurende de dag en nacht? Antwoord: Het reciteren van Surah Al-Kahf op vrijdag is een gewenste daad en daar zitten beloningen in. En er is geen verschil tussen een persoon die het vanuit het boek of zijn hart reciteert. En de dag […]

 Wie benoemde de hoofdstukken in de Quran?

by ikhouvanislam

Vraag: Wie benoemde de hoofdstukken van de Nobele Quraan, was het de Boodschapper ﷺ? Zoniet, wie dan wel? Antwoord: Wij weten niet van een tekst van de Boodschapper van Allah ﷺ die de benamingen van alle hoofdstukken aanduid. Hoewel de benaming van sommige van de hoofdstukken, zoals Al-Baqarah en ‘Ali-Imraan, wel voor komt in sommige authentieke […]

 Is de Quraan spraak of is het smeekbede?

by ikhouvanislam

Vraag: Is de Quraan spraak of is het smeekbede zoals sommige mensen zeggen? Antwoord: De Quraan is het woord van Allah: Jibriel عليه سلم hoorde het van de Heer der werelden en hij daalde daarmee neer bij Muhammad ﷺ en hij reciteerde het aan hem. En het bevat ook smeekbeden: “Onze Heer, laat onze harten niet afwijken […]

Regelgeving betreffende het lezen van de Evangelie en de Tora

by ikhouvanislam

Vraag: Wat is de regelgeving betreffende het lezen van de Evangelie en de Torah en wat is de authenticiteit van het vermoeden dat Shaykhul Islaam Ibn Taymiyyah deze zou hebben gelezen? Antwoord: Het is niet toegestaan om de boeken te lezen waarin waarheid met valsheid vermengd wordt om elke kwaadheid die hieruit zou kunnen voortkomen […]