Vraag:

Is het toegestaan om de Quraan liggend te reciteren?

Antwoord:

Er is hier geen probleem mee. Het is geen probleem dat iemand de Quraan staand, zittend of liggend reciteert. Er is hier geen probleem mee vanwege de Uitspraak van Allah:

“En wanneer jullie het gebed hebben verricht, gedenk Allah dan staand, zittend en liggend op jullie zij.” [Soerah An-Nisaa 4:103]

Dus het gedenken omvat het zeggen van Subhanallah, laa ilaaha illa Allah en Allahu Akbar en het omvat de Quraan, want dat is dhikr.

En vanwege de uitspraak van ‘Aishah welke overgeleverd werd door Muslim in zijn Sahieh; “De Boodschapper ﷺ zou Allah ten aller tijde gedenken.” en dit omvat tijdens het staan, zitten en liggen. De bewijzen omvatten dit in het algemeen.

Shaykh ‘Abdul-‘Aziez Ibn ‘Abdillah Ibn Baaz رحمه الله
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be
Beluister audio: