Hadith: als iemand vergeet dat hij vast en eet

De Profeet ﷺ zei:

“Als iemand vergeet (dat hij vast) en eet en drinkt, laat hem zijn vasten afmaken want Allah heeft hem gevoed en hem te drinken gegeven.”

Sahieh Al-Bukhaari 1933