Hadith: Allah is Verheugder met berouw dan …

De Profeet ﷺ zei:

“Allah is verheugder met het berouw van Zijn dienaar dan iemand van jullie die zijn kameel verloor in een woestijn en deze daarna terugvond.”

Sahieh Al-Bukhaari 6309