Omgangsvormen

4 Items

Is roken Makruh?

by ikhouvanislam

Vraag: We hopen op een antwoord van u op degene die zegt dat het roken Makruh (afgeraden) is. En wanneer ik hem heb verteld dat het haram is en hem bewijzen bracht zei hij: “Als het haram zou zijn niet in het Koninkrijk binnengelaten worden.” Antwoord: Dit bewijs, dat als het haram was het niet […]

Mag men screenshots van een privé gesprek doorsturen zonder toestemming?

by ikhouvanislam

Vraag: Wat is uw advies aan degene die persoonlijke gesprekken tussen hem en zijn broeder vastlegt en deze vervolgens verspreid? Antwoord: Dit is verraad, dat een persoon met zijn broeder spreekt via de telefoon of door het gebruiken van zulke middelen, zoals whatsapp, en hij het vervolgens verspreid onder de mensen. Dit is verraad behalve […]

Hoe kan men berouw tonen voor ongehoorzaamheid aan de ouders?

by ikhouvanislam

Vraag: Wat is het oordeel over ongehoorzaamheid aan de ouders en hoe kan men hier berouw voor tonen? Antwoord: Ongehoorzaamheid aan de ouders is een grote zonde van de grote zonden die juist na het toekennen van deelgenoten in de aanbidding van Allah (Shirk) komt. Omdat het recht van de ouders net na het recht […]

Het gevaar van het verspreiden van geruchten

by ikhouvanislam

Vraag: Nobele Shaykh Saalih, geruchten hebben een gevaarlijk effect op de ummah. Er zijn mensen die laks zijn in het verspreiden van geruchten zonder deze te verifiëren. Wat is het gevaar van geruchten voor de individuele persoon en de gemeenschap? Antwoord: Allah waarschuwde tegen degene die geruchten verspreid die de veiligheid verstoren of de mensen […]