Shirk

3 Items

Is het zoeken van hulp bij de afwezigen kufr akbar?

by ikhouvanislam

Vraag: Is het zoeken van hulp bij de afwezige 1 of de dode Kufr Akbar (groot ongeloof)? Antwoord: Ja, het zoeken van hulp bij de doden of de afwezigen is Kufr Akbar welke iemand die dit doet uit de islam laat treden, vanwege de uitspraak van Allah: “En wie naast Allah een andere god aanroept […]

Word ‘Iesaa Ibn Maryam beschouwd als een Taaghoet?

by ikhouvanislam

Vraag: Word de Profeet van Allah ‘Iesaa Ibn Maryam (Jezus), vrede zij met hem, beschouwd als een Taaghoet ( kort omvat: eenieder dat naast Allah aanbeden wordt en er tevreden mee is) omdat hij naast Allah aanbeden wordt? Antwoord: Niet iedereen dat wordt aanbeden naast Allah wordt als Taaghoet beschouwd. Ze worden enkel beschouwd als […]

Advies voor degene die problemen heeft met zijn intentie

by ikhouvanislam

Vraag: Ik heb een probleem met mijn intenties, iedere keer dat ik iets goeds wil doen vrees ik dat ik dit doe om te pronken (Riyaa). Wat adviseert u mij? Moge Allah u zegenen. Antwoord: Ik adviseer je door jou te herinneren aan de uitspraak van fudayl Ibn Iyaad. Al-Fudayl Ibn Iyaad, moge Allah barmhartig […]