Hulp zoeken van de Profeten, de vromen of overledenen

Vraag: 

Is het zoeken van hulp (Al-Istighaathah) van de Profeten, de vromen (Awliyaa) en goede mensen, wanneer zij nog in leven zijn en na hun dood, om iemands ellende te verhelpen, goedheid voort te brengen toegestaan? Of is het verrichten van Tawassul (Allah vragen middels een hulpmiddel) middels hen om een behoefte te vervullen of een doelstelling te behalen toegestaan of niet? 

Antwoord: 

Wat het zoeken van hulp bij de doden betreft, of het nu een Profeet is of iemand anders, dat is niet toegestaan. Sterker nog, het is een daad van Shirk Al-Akbar (Grote Shirk). 

Maar wat het zoeken van hulp bij de levenden in datgene waartoe zij in staat zijn betreft, daar is geen probleem mee, zoals Allah zegt in het verhaal van Moesaa: 

“Daarop vroeg degene van zijn groep hem om hulp tegen zijn vijand.” [Al-Qasas 28:15] 

Maar het verrichten van Tawassul middels levende of overleden mensen, de Profeten of anderen, of middels mensen hun eer of rechten, is niet toegestaan, dit is echter een innovatie en een middel die leidt tot shirk. 
 
Het permanente comité voor islamitisch onderzoek en fatawa
De vijfde vraag van Fatwa Nr. 5553
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be