Word ‘Iesaa Ibn Maryam beschouwd als een Taaghoet?

Vraag:

Word de Profeet van Allah ‘Iesaa Ibn Maryam (Jezus), vrede zij met hem, beschouwd als een Taaghoet ( kort omvat: eenieder dat naast Allah aanbeden wordt en er tevreden mee is) omdat hij naast Allah aanbeden wordt?

Antwoord:

Niet iedereen dat wordt aanbeden naast Allah wordt als Taaghoet beschouwd. Ze worden enkel beschouwd als Taaghoet als men naast Allah aanbeden wordt en hij daar tevreden over is of anderen oproept om hem te aanbidden.

En ‘Iesaa Ibn Maryan, vrede zij met hem, was er niet tevreden over dat hij aanbeden werd en hij keurde dit zelfs af en riep de mensen op om Allah alleen te aanbidden. Allah zei:

‘Voorzeker, ongelovig zijn degenen die zeggen: “Voorwaar, Allah is de Messias (‘Iesaa) de zoon van Maryam.” Maar de Messias (‘Iesaa) zei: “O Kinderen van Israel, aanbid Allah, mijn Heer en jullie Heer.” Waarlijk, degenen die deelgenoten toekennen aan Allah, Allah heeft het paradijs zeker voor hen verboden en het Vuur zal zijn verblijfplaats zijn. En voor de onrechtplegers zijn er geen helpers.” [Soerah Al-Maaidah 5:72]

Allah zei ook:

“En wanneer Allah zal zeggen: “O ‘Iesaa, zoon van Maryam, heb jij tegen de mensen gezegd: “Neem mij en mijn moeder als twee goden (ter aanbidding) aan naast Allah?” Hij (‘Iesaa) zal zeggen: “Verheven bent U. het schikt mij niet om datgene te zeggen waar ik geen recht op heb. Als ik dat had gezegd, dan had U dat zeker geweten. U weet wat in mij (verborgen) is. Waarlijk, U bent op de hoogte van het onwaarneembare. Ik heb niets anders gezegd dan dat wat U mij heeft bevolen: ‘Aanbid Allah, mijn Heer en jullie Heer.” En ik was getuige van hen zolang ik onder hen verbleef, laar toen U mij wegnam was u de Waker over hen. En U bent Getuige van Alles”” [Soerah Al-Maaidah 5:116]

En er zijn ook heel veel andere verzen (in de Quraan) en hadieth met deze betekenis.

Het permanente comité voor islamitisch onderzoek en fatawa
Fatwa Nr.9013
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be