Wat moet men doen tegen influisteringen in het gebed?

Vraag:

Iemand heeft te maken met veel influisteringen, voornamelijk in het gebed, wat moet hij doen?

Antwoord:

Hij moet toevlucht zoeken bij Allah tegen de vervloekte shaytan, deze influisteringen negeren en zich concentreren op het gebed, daardoor zal hij bevrijd worden van de influisteringen in sha Allah. Vanwege de uitspraak van Allah:

“Als een boze influistering van de shaytan tot jou komt, zoek dan toevlucht bij Allah. Voorwaar, hij is de Alhorende, de Alwetende.” [Soerah Al-A’raf 7:200]

En omdat toen een van de metgezellen bij de Profeet ﷺ kwam klagen over influisteringen in het gebed, de Profeet ﷺ hem beval om drie maal naar de linker kant te blazen (alsof spuwen) en driemaal toevlucht te zoeken bij Allah tegen de vervloekte shaytan. De metgezel, genaamd ‘Uthmaan Ibn Abie Al-‘Aas Ath-Thafaqie, zei: “Ik deed dit en Allah nam dit van me weg.” [Sahieh Muslim]

Shaykh ‘Abdul-‘Aziez Ibn Baz رحمه الله
Fatawa Ibn Baz deel 29 pg. 336
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be