Vraag:

Is het voor de biddende toegestaan om na Soerah Al-Faatihah de basmallah te reciteren en dit vervolgens op te volgen met een andere Soerah? En moet dit luid of zacht gereciteerd worden?

Antwoord:

Als hij na Soerah Al-Faatihah een andere Soerah (vanaf het begin) gaat reciteren, dan reciteert hij eerst de basmallah zacht. En als hij iets gaat reciteren vanuit het midden of het einde van een Soerah, dan is het voor hem niet voorgeschreven om de basmallah te reciteren.

Het permanente comité voor islamitisch onderzoek en fatawa
De zevende vraag van Fatwa Nr. 5634

Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be