Allah

4 Items

Er is geen gehoorzaamheid in ongehoorzaamheid aan Allah

by ikhouvanislam

De auteur (Imaam Al-Barbahaarie) zei (in zijn boek Sharh As-Sunnah): “En het is van de Sunnah om niemand te gehoorzamen in ongehoorzaamheid aan Allah, noch de ouders noch de gehele schepping. Er is geen gehoorzaamheid aan een mens in ongehoorzaamheid aan Allah en niemand wordt over Hem (Allah) geliefd, dit wordt allemaal gehaat omwille van […]

Waarom kunnen we Allah niet zien?

by ikhouvanislam

Vraag: Mijn dochter vraagt me altijd waarom we Allah in deze wereld niet kunnen zien. Wat is het beste antwoord hierop aangezien ze nog jong is? Antwoord: Zeg haar: omdat je niet in staat bent om Hem (in dit leven) te zien. Je zult verbranden. Het is voor een schepsel niet mogelijk om Allah in […]

Is Allah overal?

by ikhouvanislam

Dit is vertoonde afdwaling! In tegenspraak met de teksten in de Quraan: Dat Allah verheven is boven Zijn Troon (in 7 verschillende verzen). En Zijn Uitspraak: “Prijs de Naam van jouw Heer, de Allerhoogste.” [Soerah Al-A’laa 87:1] En Hij beschreef Zijn gelovige dienaren met: “Zij vrezen hun Heer boven hen en zij doen wat Hij […]