Allah

10 Items

Is het zoeken van hulp bij de afwezigen kufr akbar?

by ikhouvanislam

Vraag: Is het zoeken van hulp bij de afwezige 1 of de dode Kufr Akbar (groot ongeloof)? Antwoord: Ja, het zoeken van hulp bij de doden of de afwezigen is Kufr Akbar welke iemand die dit doet uit de islam laat treden, vanwege de uitspraak van Allah: “En wie naast Allah een andere god aanroept […]

Wat is de betekenis van de drie categorieën van Tawhied?

by ikhouvanislam

Vraag: Wat is de betekenis van Tawhied Ar-Ruboebiyyah (Eeinheid van de Heerschappij van Allah), Tawhied Al-Uloehiyyah (Eenheid in de aanbidding) en Tawhied Al-Asmaau Wa As-Sifaat (Eenheid in de Namen en Eigenschappen van Allah)? Antwoord: Tawhied Ar-Ruboebiyyah: dat is de eenheid van Allah in Zijn daden, zoals het scheppen, het voorzien, het laten leven, het laten […]

Word ‘Iesaa Ibn Maryam beschouwd als een Taaghoet?

by ikhouvanislam

Vraag: Word de Profeet van Allah ‘Iesaa Ibn Maryam (Jezus), vrede zij met hem, beschouwd als een Taaghoet ( kort omvat: eenieder dat naast Allah aanbeden wordt en er tevreden mee is) omdat hij naast Allah aanbeden wordt? Antwoord: Niet iedereen dat wordt aanbeden naast Allah wordt als Taaghoet beschouwd. Ze worden enkel beschouwd als […]

Er is geen gehoorzaamheid in ongehoorzaamheid aan Allah

by ikhouvanislam

De auteur (Imaam Al-Barbahaarie) zei (in zijn boek Sharh As-Sunnah): “En het is van de Sunnah om niemand te gehoorzamen in ongehoorzaamheid aan Allah, noch de ouders noch de gehele schepping. Er is geen gehoorzaamheid aan een mens in ongehoorzaamheid aan Allah en niemand wordt over Hem (Allah) geliefd, dit wordt allemaal gehaat omwille van […]

Advies voor degene die problemen heeft met zijn intentie

by ikhouvanislam

Vraag: Ik heb een probleem met mijn intenties, iedere keer dat ik iets goeds wil doen vrees ik dat ik dit doe om te pronken (Riyaa). Wat adviseert u mij? Moge Allah u zegenen. Antwoord: Ik adviseer je door jou te herinneren aan de uitspraak van fudayl Ibn Iyaad. Al-Fudayl Ibn Iyaad, moge Allah barmhartig […]

Waarom kunnen we Allah niet zien?

by ikhouvanislam

Vraag: Mijn dochter vraagt me altijd waarom we Allah in deze wereld niet kunnen zien. Wat is het beste antwoord hierop aangezien ze nog jong is? Antwoord: Zeg haar: omdat je niet in staat bent om Hem (in dit leven) te zien. Je zult verbranden. Het is voor een schepsel niet mogelijk om Allah in […]

Is Allah overal?

by ikhouvanislam

Dit is vertoonde afdwaling! In tegenspraak met de teksten in de Quraan: Dat Allah verheven is boven Zijn Troon (in 7 verschillende verzen). En Zijn Uitspraak: “Prijs de Naam van jouw Heer, de Allerhoogste.” [Soerah Al-A’laa 87:1] En Hij beschreef Zijn gelovige dienaren met: “Zij vrezen hun Heer boven hen en zij doen wat Hij […]