Wat moet men doen als er iemand aanbelt terwijl jij aan het bidden bent?

Vraag:

Als de deurbel af gaat terwijl ik aan het bidden ben en er buiten mij niemand thuis is, wat moet ik dan doen? Ben ik zondig als ik uit het gebed treed?

Antwoord:

Als het een vrijwillig gebed is, is de zaak ruim. Je mag het gebed verbreken en er rust niets op jou als je gaat kijken wie er aan de deur is. Als je een verplicht gebed aan het uitvoeren bent is het niet toegestaan om het gebed te verbreken behalve als je vreest om iets belangrijks te missen. Mannen zouden ‘Subhanallah’ kunnen zeggen en vrouwen op hun handen kunnen klappen om degene die aan de deur staat te laten weten dat degene die thuis is bezig is met het gebed. Dat zou voldoende moeten zijn om het gebed niet te moeten te verbreken. De Profeet ﷺ zei:

“Als er zich iets voordoet tijdens het gebed moeten de mannen ‘Subhanallah’ zeggen en de vrouwen in hun handen klappen.” [Al-Bukhaarie en Muslim]

Dus als het mogelijk is om degene die klopt te laten weten dat men in het gebed staat door te klappen (voor de vrouwen) en ‘Subhanallah’ te zeggen (voor de mannen) zou dit voldoende zijn in plaats van het gebed te verbreken.

Maar als het niet mogelijk is om dit te doen vanwege een verre afstand of zij jou niet kunnen horen rust er niets op jou als je een vrijwillig gebed verbreekt. Maar als het een verplicht gebed is en men vreest dat men iets belangrijks of dringends mist is het ook geen probleem als men het verbreekt. Vervolgens verricht men het gebed vanaf het begin weer opnieuw.

Shaykh ‘Abdul-‘Aziez Ibn ‘Abdillah Ibn Baz رحمه الله
Fatawa Ibn Baz Deel 11 Pg. 109
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be