Was de shaytaan een Engel of een Jinn?

Was de shaytaan een Engel of een Jinn?

Vraag: Behoort Iblies (shaytaan) tot de jinn of tot de Engelen? Antwoord: Iblies behoort tot de jinn en niet tot de Engelen. Allah, de Verhevene, zei: “En toen Wij tegen de Engelen zeiden: “Kniel neer voor Adam.” En zij knielden neer, behalve Iblies. Hij behoorde tot de Jinn..” [´Soerah Al-Kahf…

Kennen de jinn het ongeziene?

Vraag: Kennen de Jinn het ongeziene? We hopen op een zo spoedig mogelijk antwoord. Antwoord: Het kennen van het ongeziene is een van de uitsluitende eigenschappen van Ar-Rububiyyah (Heerschappij). Dus niemand kent het ongeziene van de hemelen en de aard, behalve Allah. Allah zei: “Bij Hem zijn de sleutels van…

Kunnen de Jinn materialistische zaken stelen?

Vraag: Moge Allah goed zijn jegens u. Is het mogelijk dat de jinn materialistische zaken stelen of nemen uit het huis, zoals goud of geld? Antwoord: Deze soort van de jinn verricht inderdaad wat er vermeld wordt in de vraag. En datgene wat mij duidelijk werd door het onderzoeken van…

Welke taal spreken de Jinn? Wat is hun afkomst?

Vraag: Wat is de taal van de Jinn? Antwoord: Datgene wat duidelijk is, is dat zij zoals de mensen zijn en verschillende talen hebben. Onder hen is er de Engelse, Franse, Amerikaanse, de niet Arabier en de Arabier, ze hebben verschillende afkomsten. Want Allah zei over hen: “En dat er…

De Jinn kan verschijnen in verschillende vormen

De Jinn kan in een menselijke of dierlijke vorm tevoorschijn komen. Zij kunnen in de vorm van slangen, schorpioenen en dergelijke, of in de vorm van kamelen, koeien, schapen, paarden, muilezels en ezels, of in de vorm van vogels verschijnen. Zij kunnen ook verschijnen in een menselijke vorm zoals de…

Verwijt jezelf, niet de shaytaan!

Vraag: Moge Allah u belonen. Is het voorgeschreven om de shaytaan te vervloekten of om toevlucht te zoeken tegen hem? Antwoord: Het zoeken van toevlucht tegen hem is aanbevolen. “En als een boze influistering van de shaytaan tot u komt, zoek dan uw toevlucht bij Allah.” [Soerah Al-A’raaf 7:200] “En…

Het verschil tussen de jinn en de shayatien

Vraag: Wat is het verschil tussen de jinn en de shayatien en zijn zij van één (dezelfde groep)? Antwoord: De shayatien kunnen van de jinn en de mensen zijn. Zoals Allah zei: “En zo hebben wij voor iedere Profeet een vijand gemaakt, duivels van onder de mensen en de jinn,…