De vrome voorgangers en de winter

Dienaren van Allah! De vrome voorgangers, moge Allah genadig zijn met hen, waren verheugd toen de winter kwam vanwege zijn korte dagen voor de vastende persoon en zijn lange nachten voor degene die in het gebed staat. Het is bevestigd dat de Profeet ﷺ zei:

“Vasten in de winter is een (makkelijke) buit.” [Sahieh Al-Jaami’ As-Saghier 3868]

En ‘Umar, moge Allah tevreden zijn met hem, zei:

“De winter is de buit van de vrome gelovigen.”

Ook Ibn Mas’ud, moge Allah tevreden zijn met hem, zei:

“Welkom aan de winter, het is een seizoen waarin zegeningen neerdalen. Haar nachten zijn lang om in het gebed te staan en haar dagen zijn kort om te vasten.”

En Al-Hassan (Al-Basrie) zei:

“De beste seizoen voor de gelovige is de winter, de nachten zijn lang voor hem om te bidden en haar dagen zijn kort voor hen om te vasten.”

Dus nu is de winter gekomen! En wij o dienaar van Allah zijn in de maand waarin het zeer aanbevolen is om in te vasten welke de maand Muharram is, dus grijp deze mogelijkheid en deze buit. De zware kou in de winter herinnert de gelovige ook aan het Hellevuur en herinnert hem ook aan zijn ‘Zamahier’ welke haar bittere koudheid is. De Profeet ﷺ zei:

“Het Hellevuur klaagde bij zijn Heer zeggende: ‘O mijn Heer! Mijn verschillende delen eten elkaar op.“ Dus stond Hij het toe om twee ademhalingen te nemen. Één in de winter en de andere in de zomer en dit is de reden voor de zware hitte en de zware kou dat je vindt.” [Al-Bukhaari 3087]

Dit behoort tot de variatie van de straf in het hellevuur. Moge Allah ons hiertegen beschermen.

Shaykh Khaalid Adh-Dhufayri حفظه الله
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be
Bekijk video: