Tafsier

Mag men de Quraan liggend reciteren?

Mag men de Quraan liggend reciteren?

Vraag: Is het toegestaan om de Quraan liggend te reciteren? Antwoord: Er is hier geen probleem mee. Het is geen probleem dat iemand de Quraan staand, zittend of liggend reciteert. Er is hier geen probleem mee vanwege de Uitspraak van Allah: “En wanneer jullie het gebed hebben verricht, gedenk Allah…

Smeekbede voor het uitlezen van de Quran

Vraag: De smeekbede voor het uitlezen van de Quran, is deze authentiek of een innovatie? Antwoord: Smeekbeden verrichten bij het uitlezen van de Quran is aanbevolen. De metgezellen zouden zich verzamelen bij degene die de Quran had uitgelezen en zouden smeekbeden verrichten. Maar een bepaalde smeekbede vastleggen bij het lezen…

Tafsier Soerah Al-‘Asr

Soerah Al-‘Asr: “Bij de tijd. Voorwaar, de mens verkeert zeker in (staat van) verlies. Behalve degenen die geloven en goede daden verrichten, elkaar aansporen tot de Waarheid en elkaar aansporen tot geduld.” [Soerah Al-‘Asr 103: 1-3] Uitleg: Allah zweert bij de tijd, welke de nacht en de dag is, de…