Bij welke ziekte mag men het vasten verbreken?

Ziekte bestaat uit verschillende soorten:

1. Datgene dat geen invloed heeft op het vasten, zoals een lichte verkoudheid of lichte hoofd of tandpijn en dergelijke. In dit geval is het niet toegestaan om het vasten te verbreken, ook al hebben sommige geleerden dit toegestaan vanwege de vers:

“en wie ziek is..” [ Surah Al-Baqarah 2:185 ]

Maar we zeggen dat de regelgeving gebaseerd is op een reden, welke is dat niet vasten (tijdens ziekte) gemakkelijker is. Als dit het geval is, dan zouden wij zeggen dat niet vasten beter is, maar als het vasten geen invloed heeft op hem dan is het niet toegestaan om het vasten te verbreken en hij moet vasten.

2. Als het vasten moeilijk is voor de zieke persoon, maar het hem niet schaadt, dan is het makruh (afgeraden) voor hem om te vasten en is het Sunnah voor hem om het vasten te verbreken.

3. Als het vasten moeilijk is voor hem en het hem schade zal berokkenen, zoals iemand die een nierziekte heeft of diabetisch is en dergelijke gevallen waarin het vasten schade zal berokkenen. In dit geval is het vasten haram (verboden). Vandaar kunnen we zien dat sommige ijverige en zieke mensen een fout begaan wanneer ze weigeren om hun vasten te verbreken terwijl het vasten moeilijk voor hen is en het hen kan schaden. Wij zeggen dat zij verkeerd zijn omdat zij de Goedheid van Allah en de toestemming dat Hij heeft gegeven weigeren te aanvaarden en zij zijn zichzelf aan het schaden hoewel Allah zegt:

“En dood jezelf niet.” [ Surah An-Nisaa 4:29 ]

Shaykh Muhammad Ibn Saalih Al-‘Uthaymien رحمه الله
Ash-Sharh Al-Mumti door Shaykh Al-‘Uthaymin deel 6 pg. 352-254.
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be