Kennen de jinn het ongeziene?

Vraag:

Kennen de Jinn het ongeziene? We hopen op een zo spoedig mogelijk antwoord.

Antwoord:

Het kennen van het ongeziene is een van de uitsluitende eigenschappen van Ar-Rububiyyah (Heerschappij). Dus niemand kent het ongeziene van de hemelen en de aard, behalve Allah. Allah zei:

“Bij Hem zijn de sleutels van het ongeziene. Niemand behalve Hij is daarvan op de hoogte.” [Soerah Al-An’aam 6:59]

En Hij zei:

“Zeg (O Muhammad): “Niemand die zich in de hemelen of op de aarde bevindt is op de hoogte van het ongeziene, behalve Allah.” [Soerah An-Naml 27:65]

En de Jinn kennen het ongeziene niet en het bewijs hiervoor is de uitspraak van Allah:

“En toen Wij de dood voor hem (Sulaymaan) hadden bepaald, kon niemand hen (de jinn) wijzen op zijn dood, behalve een houtworm die (langzaam) zijn staf opat. Pas toen hij (Sulaymaan) neerviel werd het voor de Jinn duidelijk dat als zij kennis zouden hebben gehad van het ongeziene zij niet (zo lang) in de vernederende bestraffing zouden blijven.” [Soerah Sabaa 34:14]

Wie dus claimt dat hij het ongeziene kent is een ongelovige en degene die gelooft in zijn claim is ook een ongelovige omdat zij de Quraan ontkennen.

Het permanente comité voor islamitisch onderzoek en fatawa
Derde vraag van fatwa Nr.18645
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be