Hadith: Voor jouw broeder wensen wat je voor jezelf wenst

Anas levert over dat de Profeet ﷺ zei:

“Niemand van jullie gelooft (werkelijk) totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zijn eigen wenst.”

Sahieh Al-Bukhaarie 13