Hadith: Twee rak’aat bidden als je de moskee betreed

De Profeet ﷺ zei:

“Als iemand van jullie de moskee betreedt laat hem dan twee gebedseenheden bidden voordat hij gaat zitten.”

Sahieh Al-Bukhaari 444