Vraag:

Als ik heb gebeden maar niet luidop heb gereciteerd zoals bijvoorbeeld tijdens het Fajr of Maghrib gebed, wat is het oordeel dan over mijn gebed?

Antwoord:

Het zacht reciteren in het Dhuhr, ‘Asr, de laatste gebedseenheid van het Maghrib gebed en de twee laatste gebedseenheden van het ‘Ishaa gebed is Sunnah.

En het luidop reciteren in de eerste twee gebedseenheden van het Maghrib en ‘Ishaa gebed en het Fajr gebed is Sunnah.

Wie dus het luidop reciteren heeft nagelaten in de eerste twee gebedseenheden van Maghrib en ‘Ishaa gebed en het Fajr gebed, heeft een Sunnah nagelaten en zijn gebed is correct.

Het permanente comité voor islamitisch onderzoek en fatawa
De tweede vraag van Fatwa Nr.5926

Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be