Hoe kan men berouw tonen voor ongehoorzaamheid aan de ouders?

Vraag:

Wat is het oordeel over ongehoorzaamheid aan de ouders en hoe kan men hier berouw voor tonen?

Antwoord:

Ongehoorzaamheid aan de ouders is een grote zonde van de grote zonden die juist na het toekennen van deelgenoten in de aanbidding van Allah (Shirk) komt. Omdat het recht van de ouders net na het recht van Allah komt:

“En aanbid Allah en ken Hem geen enkele deelgenoot toe, en behandel de ouders op een goede wijze.” [Soerah An-Nisaa 4:36]

“En jouw Heer heeft bepaald dat jullie niets, behalve Hem alleen aanbidden, en goed voor de ouders zijn.” [Soerah Al-Israa 17:23]

Dus hen ongehoorzaam zijn is een grote zonde van de grote zonden. Als zij nog leven moet hij hen om vergeving vragen, berouw tonen aan Allah en hen gehoorzaam zijn. En als zij reeds gestorven zijn en hij ongehoorzaam geweest zou zijn dan moet hij Allah vragen om hen te vergeven, Allah aanroepen voor hen en liefdadigheid geven in hun naam zodat Allah zijn last misschien verlicht.

Shaykh Saalih Ibn ‘Abdillah Al-Fawzaan حفظه الله
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be
Bekijk video: