Hadith: De twee rak’aat vóór Fajr zijn beter dan de hele wereld en wat erin zit

De Profeet ﷺ zei:

“De twee gebedseenheden vóór Fajr zijn beter dan de hele wereld en wat er zich in bevindt.”

Sahieh Muslim 725