Hadith: twee tijden waarin smeekbeden niet afgewezen worden