Vraag:

Is het beter om de sunnah en vrijwillige gebeden, zoals Ash-Shaf’ en Al-Witr, thuis te bidden of in de moskee?

Antwoord:

Het is in een lange hadieth die in Sahieh Muslim staat overgeleverd dat de Profeet ﷺ zei:

“Verricht het (vrijwillig) gebed in jullie huizen, want het beste gebed van een persoon is in zijn huis, behalve het verplichte gebed.” [Sahieh Muslim 781]

En een andere hadieth:

“Het beste gebed van een man is in zijn huis, behalve het verplicht gebed.”

Het permanente comité voor islamitisch onderzoek en fatawa
De vierde vraag van Fatwa Nr.6259

Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be