Overgeven tijdens het vasten

Vraag: 

Is het vasten ongeldig als men overgeeft?

Antwoord:

Als iemand met opzet overgeef is het vasten verbroken. Als iemand niet met opzet overgeeft is het vasten geldig. Het bewijs hiervoor is de overlevering van Aboe Hurayrah رضي الله عنه waarin de Profeet ﷺ zegt:

“Wie onopzettelijk overgeeft is niet verplicht het vasten in te halen en wie opzettelijk overgeeft moet de gemiste dag inhalen.” [Aboe Dawoed en At-Tirmidhie]

Als iemand moet overgeven omdat hij het niet meer kan inhouden heeft dit geen uitwerking op het vasten. Als iemand merkt dat zijn maaginhoud naar boven komt zou hij het niet moeten onderdrukken maar neutraal blijven. Hij moet het niet uitlokken om over te geven maar wanneer hij merkt dat het niet anders kan, moet hij er ook niet strikt tegen vechten.

Het opzettelijk overgeven verbreekt het vasten terwijl het onopzettelijk overgeven het vasten niet verbreekt.

Shaykh Muhammad Ibn Saalih Al-’Uthaymien رحمه الله
Fataawa Arkanil Islam – Vraag Nr. 415
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be