Het gebed

110 of 19 items

Hadith: de adhaan nazeggen

by ikhouvanislam

Een man zei tegen de Profeet ﷺ: “O Boodschapper van Allah, degenen die de adhaan verrichten overtreffen ons (in beloning).” De Profeet ﷺ zei: “Zeg wat zij zeggen. En wanneer je klaar bent, vraag (Allah) en je zal het krijgen.” Aboe Dawoed 524

Hadith: zonden vallen af tijdens het gebed

by ikhouvanislam

De Profeet ﷺ zei: “Als een dienaar opstaat om het gebed te verrichten worden al zijn (kleine) zonden op zijn hoofd en schouders gelegd, dus elke keer hij buigt of sujud verricht vallen de zonden van hem af.” Sahieh Al-Jaami’ 1671