Profeten

110 of 11 items

Is Al-Khidr uit het verhaal met Profeet Moesaa een Profeet of een vrome man?

by ikhouvanislam

Vraag: Is Al-Khidr een profeet of een vrome man? Antwoord: Het juiste (van de verschillende opinies) is dat Al-Khidr een profeet is vanwege het verhaal met Profeet Moesaa, die Allah vermeldt in Soerah Al-Kahf. Hierin wordt vermeld dat hij een boot liet zinken die behoorde aan arme vissers, hij een jongen doodde die eruitzag alsof […]

Zal er nog een Profeet zijn of een religie komen na de islam?

by ikhouvanislam

Vraag: Zei de Profeet ﷺ dat er na hem buiten de islam andere religies zullen zijn? Antwoord: Nee, maar hij ﷺ zei echter: “Er is geen profeet na mij.” [Sahieh Al-Bukhaari 3455 en anderen] En Allah zei: “Muhammad is geen vader van één van jullie mannen, maar (hij is) de Boodschapper van Allah en de […]

Wat is het verschil tussen een Profeet en een Boodschapper?

by ikhouvanislam

Vraag: Wat is het verschil tussen een Profeet (Nabi) en een Boodschapper(Rasoel)? Antwoord: Een Nabi (profeet) is iemand waaraan Allah een wet openbaarde en niet bevolen werd om deze over te brengen aan de mensen. Een Rasoel (boodschapper) is iemand waaraan Allah een wet openbaarde en hen stuurde naar de mens om datgene wat aan […]

Word ‘Iesaa Ibn Maryam beschouwd als een Taaghoet?

by ikhouvanislam

Vraag: Word de Profeet van Allah ‘Iesaa Ibn Maryam (Jezus), vrede zij met hem, beschouwd als een Taaghoet ( kort omvat: eenieder dat naast Allah aanbeden wordt en er tevreden mee is) omdat hij naast Allah aanbeden wordt? Antwoord: Niet iedereen dat wordt aanbeden naast Allah wordt als Taaghoet beschouwd. Ze worden enkel beschouwd als […]

Degenen die de Profeet ﷺ kleineren schaden hem niet!

by ikhouvanislam

Vraag: Wat is uw advies voor ons met betrekking tot degene die de Profeet ﷺ beledigt, kleineert en bespot? En wat is voor ons verplicht om te doen? Antwoord: Het antwoord hierop is herhaaldelijk gegeven, en dat is dat degenen die de Profeet ﷺ beledigen of kleineren niets nieuws doen. Het gebeurde vanaf de tijd […]

Zijn TaaHaa en YaaSien namen van de Profeet ﷺ?

by ikhouvanislam

Vraag: Behoren TaaHaa en YaaSien tot de namen van de Profeet ﷺ? Antwoord: Dat is zo bij de onwetenden. TaaHaa zijn twee gescheiden letters: Taa en Haa. YaaSien zijn twee gescheiden letters: Yaa en Sien, zoals HaaMiem, AlifLaamMiem, TaaSien, TaaSienMiem. Dat zijn gescheiden letters. Maar zij hebben ze tot namen van de Profeet ﷺ gemaakt. […]

Waarom trouwde de Profeet Mohammed ﷺ met meerdere vrouwen?

by ikhouvanislam

Vraag: Waarom trouwde de Profeet ﷺ met meerdere vrouwen? Antwoord: De perfecte wijsheid is bij Allah. Het behoort tot zijn Wijsheid dat Hij het voor de mannen, in de voorgaande wetgevingen en in de wetgeving van onze Profeet Mohammed ﷺ, toe stond om met meerdere vrouwen te trouwen. Polygynie was dus niet specifiek voor onze […]