Profeten

Hoeveel Profeten en Boodschappers waren er?

Hoeveel Profeten en Boodschappers waren er?

Vraag: Hoeveel Profeten en Boodschappers waren er (in totaal)? Antwoord: Niemand, behalve Allah, kent hun aantal want Allah zei: “En voorzeker, Wij hebben voor jou Boodschappers gezonden. Over sommigen van hen hebben Wij jou verteld en over sommigen hebben Wij jou niet verteld.” [Soerah Ghaafir 40:78] Degenen onder hen die…