Vraag:

Zijn de mensen in nood aan boodschappers terwijl Allah hen heeft geëerd met intellect en de natuurlijke aanleg? En waarom zijn de Boodschappers mensen?

Antwoord:

Ze zijn echter in grote nood aan hen omdat de intellecten van de mensen erg van elkaar verschillen. En ze zijn niet in staat (om zelfstandig) de woorden, daden en geloofsovertuigingen waar Allah mee tevreden is of niet mee tevreden is te kennen.

Om deze reden zond Allah Zijn Boodschappers, beginnend met Nuh tot en met de zegel der profeten, Muhammad ﷺ, die naar de gehele mensheid gezonden werd met een alomvattende en complete religie die zal blijven totdat Allah de aarde en al datgene wat zich daarin bevindt zal erven.

En wij adviseren jou om de Quraan veelvuldig te reciteren en de betekenissen te overpeinzen, en in het bijzonder de verhalen van de Boodschappers, hoe zij de boodschappen overbrachten en de redenen waar ze om gestuurd werden dienden. Deze werden bijvoorbeeld vermeld in de Uitspraak van Allah:

“En Wij hebben voor jou (o Muhammad) geen boodschapper gestuurd, of Wij openbaarden aan hem dat er niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden, behalve Ik (Allah), aanbid Mij daarom.” [Soerah Al-Anbiyaa 21:25]

Wat betreft het zenden van de Boodschappers als mensen, dit is volmaakter in het vestigen van het bewijs. Omdat de boodschappers van hun eigen soort (de mens) zijn kunnen zij elkaar begrijpen, kunnen zij hen (de boodschappers) vragen stellen over wat hen aangaat en kunnen zij hun woorden begrijpen.  

“En niets hield de mensen tegen om te geloven toen de Leiding tot hen kwam, behalve (het feit) dat zij zeiden: “Heeft Allah een mens als Boodschapper gezonden?” Zeg: “Als er op de aarde Engelen waren die in rust (rond zouden) lopen, dan zouden Wij zeker een Engel als een boodschapper vanuit de hemel tot hen hebben neergezonden.” [Soerah Al-Israa 17:94-95]

En Hij zei:

“En Wij hebben geen Boodschapper gestuurd, behalve met de tong (de taal) van zijn volk.” [Soerah Ibraahiem 14:4]

Het permanente comité voor islamitisch onderzoek en fatawa
De vijfde vraag van Fatwa Nr.7289 
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be