Hadith: Wiens islam is de beste?

Abie Moesa levert over dat er mensen waren die de Profeet ﷺ vroegen wiens islam het beste is. De Profeet ﷺ antwoordde:

“Van wiens de moslims veilig zijn van zijn tong en handen.”

Sahieh Al-Bukhaarie 11