Monthly Archives: december 2018

Verbreekt het overgeven de wudu?

Vraag: Als iemand overgeeft, verbreekt dit dan de wudu? Antwoord: Ja. Overgeven verbreekt de wudu. Hij moet wudu verrichten want het komt uit de buik, dus het verbreekt de wudu. En het is overgeleverd in de hadieth dat hij ﷺ overgaf en wudu verrichte. Vraag: En sommige zusters vragen ons,…

Moet de reiziger de Sunnah gebeden bidden?

Vraag: Moet de reizende de Sunnah gebeden bidden of laat hij deze na? Antwoord: Als hij het gebed verkort bid hij de Sunnah gebeden niet behalve het Sunnah gebed van Fajr. Deze laat men niet na of men ter plaatse of reizend is, want de Profeet ﷺ zou deze niet…

‘Umar Ibn Al-Khattab en de hongerige kinderen

Hij (‘Umar) bekommerde zich om de zaken van de inwoners, of ze nu groot of klein waren. Hij ging op een avond naar een gebied, een afgelegen gebied van Medienah, met zijn slaaf Aslam terwijl er een vuur brandde. Dus (‘Umar) zei: “O Aslam ik denk niet dat ze zijn…

De bruidsschat behoort enkel de vrouw toe!

Vragensteller: Fatima uit Saoedi-Arabië zegt dat haar bruidsschat van 300 000 Riyaal onder haar familieleden verdeeld wordt en zij ontvangt daarvan slechts ongeveer 2000 Riyaal. Antwoord: De bruidsschat is een recht van de echtgenote, de volledige bruidsschat. Allah zegt:  “En als jullie een vrouw willen vervangen door een (andere) vrouw en…

Tafsier Soerah Al-‘Asr

Soerah Al-‘Asr: “Bij de tijd. Voorwaar, de mens verkeert zeker in (staat van) verlies. Behalve degenen die geloven en goede daden verrichten, elkaar aansporen tot de Waarheid en elkaar aansporen tot geduld.” [Soerah Al-‘Asr 103: 1-3] Uitleg: Allah zweert bij de tijd, welke de nacht en de dag is, de…

Welke taal spreken de Jinn? Wat is hun afkomst?

Vraag: Wat is de taal van de Jinn? Antwoord: Datgene wat duidelijk is, is dat zij zoals de mensen zijn en verschillende talen hebben. Onder hen is er de Engelse, Franse, Amerikaanse, de niet Arabier en de Arabier, ze hebben verschillende afkomsten. Want Allah zei over hen: “En dat er…

Wat zijn de zaken die het hart verzachten?

Vraag: Wat zijn de zaken die het hart verzachten als iemand hardheid heeft in zijn hart? Antwoord: Er is niets beter of meer nodig (voor het verzachten van het hart) dan de Nobele Quraan. Dat is wat de harten verzacht. Allah zegt: “Degenen die geloven en van wie de harten…