Hadith: meer houden van de profeet dan van heel de mensheid

Anas levert over dat de Profeet ﷺ zei:

“Niemand van jullie gelooft (werkelijk) totdat hij meer van mij houdt dan van zijn vader, zijn kinderen en de gehele mensheid.”

Sahieh Al-Bukhaarie 15