Moet men het gebed opnieuw verrichten als men per ongeluk naar de verkeerde richting bidt?

Vraag:

Als een man per ongeluk heeft gebeden in een andere richting dan die van de Qiblah en zijn fout hem later duidelijk werd voordat de tijd van het gebed is verstreken, moet hij zijn gebed dan opnieuw verrichten?

Antwoord:

Nee, hij zou zijn gebed niet opnieuw moeten verrichten. En het bewijs hiervoor is (de hadith over) een groep van de metgezellen (die) baden gedurende mist en nevel – elk van hen in zijn (gekozen) richting. Dus, in de ochtend vertelden ze dit aan de Boodschapper ﷺ en hij beval hen niet om hun gebed opnieuw te verrichten.

Shaykh Muhammad Naasirud-din Al-Albani رحمه الله
Fatawa Ash-Shaykh Al-Allaamah Muhammad Naasirud-Dien Al-Albaani fi- Madina Wal-Imaraat – pagina 78
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be