Een geweldig advies van een moeder aan haar dochter die wilt trouwen

Umaamah de moeder van Umm Ilyas gaf haar dochter een advies voordat zij trouwde:

“..Neem tien eigenschappen van me welke een voorziening en een herinnering voor jou zullen zijn:

Eerste en tweede:

Wees tevreden in zijn gezelschap en luister naar hem en gehoorzaam hem want tevredenheid brengt rust en het luisteren naar en het gehoorzamen van de echtgenoot verheugd Allah.

Derde en vierde:

Zorg ervoor dat je goed ruikt, hij zou niets lelijks in jou moeten zien en hij zou niets moeten ruiken behalve een aangename geur van jou. Kohl is de beste manier die men kan vinden voor verfraaiing en water is beter dan de vreemdste parfums.

Vijfde en zesde:

Bereid zijn eten op tijd en behoudt het stilzwijgen als hij aan het slapen is, want razende honger is als een brandende vlam en het verstoren van zijn slaap zal hem kwaad maken.

Zevende en achtste:

Draag zorg voor zijn bedienden (of werknemers) en kinderen en draag zorg voor zijn bezittingen want het zorg dragen voor zijn bezittingen toont aan dat je hem waardeert en het zorg dragen voor zijn kinderen en bedienden toont goede leiding aan.

Negende en tiende:

Onthul nooit één van zijn geheimen en weiger nooit één van zijn bevelen, want als je één van zijn geheimen openbaart zal je, je nooit veilig voelen voor zijn mogelijke verraad en als je hem ongehoorzaam bent zal zijn hart gevuld worden met haat jegens jou.

Wees voorzichtig, o mijn dochter, voor het vertonen van vreugde in zijn bijzijn als hij boos is en vertoon geen zorgen in zijn bijzijn als hij gelukkig is, omdat het eerste een gebrek aan inzicht vertoont terwijl het laatste hem ongelukkig zal maken.

Toon hem zoveel mogelijk eer en respect als je maar kan, wees het eens met hem zoveel als je maar kan zodat hij van jouw gezelschap en conversatie zal genieten.

Weet, o mijn dochter, dat je niet zult bereiken wat je wilt totdat je zijn welbehagen voor jouw eigen welbehagen plaatst en zijn wensen voor jouw wensen, in datgene waarvan je houdt en haat, plaatst. Moge Allah datgene wat het beste voor je is kiezen en jou beschermen.”

Jamharah Khutab Al-’Arab 18/145
Gepubliceerd op: www.ikhouvanislam.be