Hadith: Vergemakkelijk zaken en jaag de mensen niet weg

Anas levert over dat de Profeet ﷺ zei:

“Vergemakkelijk zaken en maak ze niet moeilijk. Verkondig blijde tijdingen en jaag de mensen niet weg (van de islam.”

Sahieh Al-Bukhaarie 69