Het oordeel over het uitspreken van de intentie

Vraag:

Is het een innovatie als ik in de moskee luidop: “O Allah ik heb de intentie om wudu te verrichten voor het ‘Asr gebed” of “ik heb de intentie om dit gebed te verrichten” zeg?

Antwoord:

Het is niet voorgeschreven om de intentie voor het gebed of de wudu luidop uit te spreken omdat de intentie behoort tot de handelingen van het hart. Het is voldoende om met de intentie om het gebed te verrichten naar het gebed te komen en het is voldoende om de wudu te verrichten met de intentie om de wudu te verrichten.

Het is niet nodig om te zeggen: “Ik heb de intentie om wudu te verrichten” of “ik heb de intentie om te bidden” of “ik heb de intentie om te vasten” etc. De plaats van de intentie is het hart. De Profeet ﷺ zei:

“Voorwaar, handelingen worden door hun intentie bepaald en ieder mens zal dat krijgen wat met zijn intentie samenhangt.” [Sahieh Al-Bukhaari en Sahieh Muslim]

Noch de Profeet ﷺ noch zijn metgezellen zouden de intentie voor het gebed of de wudu uitspreken. Wij moeten daarom in hun voetstappen treden. We moeten datgene waar we geen toestemming van Allah en Zijn Boodschapper voor hebben niet toevoegen aan onze religie. De Profeet ﷺ zei:

“Wie een handeling verricht die niet in overeenstemming is met ons bevel, het zal verworpen worden.” [Sahieh Muslim]

Het is dus duidelijk dat het uitspreken van de intentie een innovatie is.

Shaykh ‘Abul-‘Aziez Ibn ‘Abdillah Ibn Baz رحمه الله
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be
Fatawa Ibn Baz Deel 10 Pg. 424