Hadith: de zwaarste gebeden voor de hypocrieten

De Profeet ﷺ zei:

“Het zwaarste gebed voor de hypocrieten is het ‘Ishaa gebed en het Fajr gebed.”

Sahieh Al-Bukhaari 657