Hadith: wees barmhartig tegen degenen op aarde

De Profeet ﷺ zei:

“Wees barmhartig tegen degenen op aarde, dan zal degene boven de hemelen (Allah) barmhartig zijn met jullie.”

At-Tirmidhie 1924