Hadith: Smeekbeden verrichten bij het bezoeken van de zieke