Hadith: Smeekbeden verrichten bij het bezoeken van de zieke

De Profeet ﷺ zei:

“Zeg goede dingen wanneer jullie een zieke bezoeken, want de Engelen zeggen “Amien” op alles wat jullie zeggen.”

Sahieh Muslim 919