Hadith: eer van jouw broeder beschermen

De Profeet ﷺ zei:

“Hij die de eer van zijn broeder verdedigt, zijn gezicht zal door Allah op de Dag der Opstanding tegen de hel beschermd worden.”

At-Tirmidhie 1931