Hadith: De wereld is een gevangenis voor de gelovige